کارن پلاستیک
نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

کارن پلاستیک (کار اندیشه راه نوین)

کارن پلاستیک در سال 1392 تاسیس گردید و با طراحی محصولات جدید با بهره گیری از کادر مجرب درزمینه تولید، کنترل و فروش، رعایت و حفظ کیفیت بسته بندی زیبا و همچنین ارائه محصولات با قیمت مناسب شروع به فعالیت نموده است و همچنان ادامه دارد، امروز هیچ شرکتی بدون همکاری با سایرشرکت ها واحدهای خدماتی مرتبط، قادر به ادامه فعالیت و رشد نیست.

به همین دلیل صنایع پلاستیک کارن با شرکت های مختلف و واحدهای خدماتی مرتبط و مبادلات خوبی داشته است. بدینوسیله از همکاران و شرکت های تولیدی در زمینه پلاستیک ملامین لوازم خانگی جهت همکاری متقابل دعوت و استقبال می نماید.